De contributie per jaar voor het seizoen 2018 – 2019
– senioren € 167,50
– senioren/recreanten (geen competitie) € 120,-
– junioren € 127,-
– junioren geen competitie € 100,-
– G-team € 105,-

Bovenstaande bedragen gelden voor 1x trainen per week. Voor de teams die 2x per week trainen komen er de onderstaande bedragen bij:

Senioren die 2x per week trainen:     € 47,50 / jaar extra.
Junioren die 2x per week trainen:     € 32,50 / jaar extra.

Het 3de gezinslid (jongste) wonende op één en hetzelfde adres betaalt de helft van de normale contributie. De contributie dient bij aanvang van het seizoen (september) te worden voldaan. Dit gebeurt d.m.v. automatische incasso, rekeningnummer NL35 RABO 0104 1164 12.

De contributie wordt voldaan voor het gehele seizoen. Er volgt geen teruggave van contributie bij afmelding gedurende het seizoen.