Yellow Sox Basketbalclub Bakel

Home

Kerstactie 2016  

Beste leden de kerstactie is weer van start. (formulieren liggen in de sporthal)
Al meer dan 25 jaar heeft Yellow Sox een kerstactie om iets extra’s te kunnen doen met de club en om de contributie zo laag mogelijk te houden. We verwachten dat alle leden meedoen en minimaal 5 stuks flessen wijn of kerststerren weten te verkopen. Natuurlijk zijn er echte fanatieke leden onder jullie die veel meer verkopen. Voor hen hebben we dit jaar enkele leuke prijzen.
Lijsten inleveren uiterlijk 8 december. 17 december worden de spullen bezorgd/opgehaald.

Tijdens onze ledenvergadering van 2014 is besloten om de leden die niet mee doen aan deze actie te belasten met een extra contributie verhoging van € 25,=. (Als u hierover nog vragen heeft kunt u zich wenden tot het bestuur.)


Seizoen 2016-2017.

Maandag 5 december zijn er geen trainingen i.v.m. Sinterklaas, (veel plezier)


Hieronder de wedstrijden van de komende weken. 

Datum thuis Uit scheidrechter / sporthal tafel / adres
       

Verdere planning, zie "Wedstrijden"

 


Kantinediensten !!

We gaan er samen weer een gezellig en sportief seizoen van maken, maar dat kan niet zonder vrijwilligers! Heb JIJ zin om mee kantinediensten te draaien? Dan horen wij dat heel graag! Ook voor de buitenclubse kantinediensten (tegen vergoeding) kun je je bij Nanne (DS2) of Nonja (DS2) melden, mailen naar kantinecommissieyellowsox@hotmail.com mag ook ! Tot gauw in kantine de KorrelBELANGRIJKE MEDEDELING !! Van de leden wordt verwacht dat zij zich inzetten voor de club. Dit houdt in dat ze verplicht moeten deelnemen aan het timen, scoren en fluiten van wedstrijden. Hiervoor wordt door het bestuur een indeling gemaakt. Bij verhindering dient men zelf te zorgen voor vervanging.

 

Jeugdleden

 

Senioren

Eerste keer

  € 5,=

 

€ 7,50

Tweede keer

  € 7,50

 

€ 10,=

Derde keer

  € 10 en evt. consequentie
voor competitie

 

€ 12,50 en evt. consequentie
voor competitie

Van bovenstaande boete wordt € 5,- uitgekeerd aan het lid dat door de zaalwacht gevraagd wordt deze taak te vervullen.Op zéér korte termijn wordt een scheidsrechter – en “sheetschrijf” cursus gegeven (het bestuur is op dit moment met de organisatie hiervan bezig) voor alle leden van 12 jaar en ouder (die nog geen cursus hebben gehad).
 

Website door Buro TARGET